Pāriet uz galveno saturu

Parādīt cenas pie produktiem

Šo cenu iesaka produkta piegādātājs.

Cena, ko mums ieteicis piegādātājs kā preces galīgo cenu. Piegādātājs var būt, piemēram, preču ražotājs vai izplatītājs. Mēs cenšamies pēc iespējas biežāk atjaunināt informāciju par cenām. Mēs to darām vismaz reizi gadā, lai ieteikto mazumtirdzniecības cenu dati vienmēr būtu aktuāli.

Piegādātāja ieteiktā cena, kas konvertēta no ārvalstu valūtas. 

Cena, ko mums ieteicis piegādātājs kā preces galīgo cenu. Piegādātājs var būt, piemēram, preču ražotājs vai izplatītājs. Mēs cenšamies pēc iespējas biežāk atjaunināt informāciju par cenām. Mēs to darām vismaz reizi gadā, lai ieteikto mazumtirdzniecības cenu dati būtu aktuāli. Šī cena ir konvertēta no kādas ES dalībvalsts valūtas vai no citas trešo valstu valūtas pēc maiņas kursa, kas ir spēkā aktualizācijas dienā.

Maksimālā cena, par kuru mēs piedāvājām produktu pēdējo divu gadu laikā. 

Šī ir maksimālā cena, līdz kurai prece Notino vietnē kāpusi pēdējo divu gadu laikā. Tas ir noderīgs atskaites rādītājs mūsu klientiem, lai pasargātu viņus no maldinošām vai mākslīgām darbībām. 

Gadījumos, kad mēs parādām piegādātāja ieteikto cenu, kas konvertēta no ārvalstu valūtas vai maksimālo cenu, par kādu mēs pārdevām produktu pēdējo divu gadu laikā, mēs parādām arī procentuālo atšķirību starp aktuālo cenu, kuru atzīmējam kā izdevīgu, produktu iegādājoties.

Zemākā cena, par kuru produkts tika pārdots pēdējā mēneša laikā. 

Šī ir zemākā iespējamā cena, par kādu varējāt iegādāties šo preci interneta veikalā „Notino” pēdējo 30 dienu laikā pirms šā piedāvājuma/izpārdošanas sākuma. Prece, kurai rādām šo cenu, varēja būt iekļauta izpārdošanas kampaņā iepriekšējā periodā, kur tai tika piemērots atlaižu kupons.