Pāriet uz galveno saturu

Noteikumi un nosacījumi

1.      Sākuma noteikumi

i.   Saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem mēs definējam attiecības starp mūsu uzņēmumu „Notino, s.r.o.”, ID: 27609057, Londýnské náměstí 881/6, 63900 Brno, Čehija, kā interneta veikala www.notino.lv pārdevēju un operatoru, un jums, mūsu klientu, kurš slēdz ar mums pirkuma līgumu.

ii.      Mēs piemērojam saviem klientiem vienotu pieeju un nodrošinām viņiem vienādas priekšrocības neatkarīgi no tā, vai viņi ir klienti vai ne. Tāpēc šajos darbības noteikumos un nosacījumos ietvertie noteikumi attiecas uz visiem mūsu klientiem.

iii.    Šie noteikumi un nosacījumi galvenokārt attiecas uz preču iegādi mūsu interneta veikalā. Tie attiecas uz preču pasūtīšanu pa tālruni vai attiecīgi kādā no mūsu veikaliem.

2.      Pirkuma līguma noslēgšana

i.      Pirkumu līgumu ar mums varat noslēgt attāli, izmantojot interneta veikalu, pa tālruni vai personīgi kādā no mūsu veikaliem.

ii.   Ja pirkuma līgums noslēgts attāli — pasūtījums noformēts tīmekļvietnē vai pa tālruni —  tas ir uzskaitāms kā līguma projekts. Pasūtījums ir spēkā 7 dienas, un mēs apstiprināsim tā saņemšanu pa e-pastu. Pirkuma līgums tiek noslēgts pēc tam, kad mēs apstiprinām pasūtījumu un tas tiek izsūtīts. Par preču izsūtīšanu informēsim jūs pa e-pastu.

iii.   Mēs piegādājam preces tikai tādā daudzumā, kāds parasti ir mājsaimniecības patēriņam. Īpašos gadījumos (atlaižu vai gala izpārdošanas gadījumā) mēs esam tiesīgi noteikt maksimālo daudzumu, ko varam piegādāt.

iv.  Pasūtījums interneta veikalā tiek izveidots, nospiežot pogu “Pasūtīt”. Tirdzniecības nosacījumu teksts kopā ar pasūtījuma datiem tiek arhivēts 6 gadus. Gadījumā, ja pasūtījumā ir ievadīti nepareizi dati, Jums ir iespēja tos labot, izmantojot pasūtījuma veidlapu vai klienta kontu. 

3.      Līguma laušana bez iemesla

i.    Saskaņā ar likumu jums ir tiesības lauzt līgumu, kas noslēgts interneta veikalā vai pa tālruni, 14 dienu laikā pēc preču piegādes, nenorādot līguma laušanas iemeslu. Mūsu uzņēmumā klientiem ir tiesības līgumu lauzt līgumu 90 dienu laikā pēc preču piegādes, nenorādot līguma laušanas iemeslu. Tas attiecas arī uz iepirkšanos mūsu fiziskajos veikalos.

ii.    Ja vēlaties lauzt līgumu, jums jāpaziņo mums par savu lēmumu iepriekš minētajā termiņā. Labākais veids, kā to izdarīt, ir sazināties ar mums, rakstot e-pasta vēstuli uz adresi [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 644 15 229. Varat izmantot arī līguma laušanas veidlapas paraugu, noklikšķinot šeit.

iii.    Līguma laušanas gadījumā mēs jums atmaksāsim preču pirkuma cenu. Līguma laušanas gadījumā 14 dienu laikā pēc preču piegādes jums ir tiesības saņemt arī atmaksu par piegādi tādā apmērā, kas atbilst lētākajam piedāvātajam piegādes veidam. Līguma laušanas gadījumā pēc iepriekš minētā termiņa, mēs jums atmaksāsim tikai preču pirkuma cenu. Minēto atmaksu izpildīsim nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no līguma laušanas dienas. Tomēr, saskaņā ar likumu, varam atlikt maksājumu līdz brīdim, kad preces tiek atgrieztas. Ja vien mēs nevienosimies citādi, naudu atmaksāsim veidā, kādu izmantojāt preču pasūtīšanai.

iv.    Preces bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no līguma laušanas dienas, jums jānosūta uz adresi. Ja ar pasūtījumu pārdevējs nosūtīja papildu bezmaksas preci (dāvaniņu), arī tā ir jāatgriež. Gadījumā, ja pircējs nenosūta pārdevējam arī dāvanu, kas saņemta kopā ar preci, pārdevējs ir tiesīgs atlikt preces pirkuma vērtības atmaksu, kamēr nav saņemta dāvana. Šādā gadījumā jums jāsedz ar preču atgriešanu saistītie izdevumi. 

v.        Ņemiet vērā, ka, saskaņā ar likumu, jums jāuzņemas atbildība par jebkādu preču vērtības samazinājumu, ja preces tiek lietotas vairāk nekā tas ir nepieciešams, lai iepazītu preču īpašības un funkcionalitāti (piemēram, ja jūs lietojat smaržas pat tad, kad esat tās jau izmēģinājuši). Ņemiet vērā arī to, ka jums nav tiesību lauzt līgumu attiecībā uz precēm, kas ražotas atbilstoši jūsu prasībām, vai tādām precēm, kas pielāgotas jūsu vēlmēm (piemēram, iepakojums ar pielāgotiem gravējumiem), un precēm, kuras izņēmāt no iepakojuma, bet tās nevar atgriezt higiēnisku iemeslu dēļ (piemēram, atvērti kosmētikas līdzekļi un citas preces, kas nonāk tiešā saskarē ar ādu). Pārdevējs uzsver arī to, ka nav iespējams lauzt līgumu, kas attiecas uz tādiem pakalpojumiem kā dāvanu iepakošana vai ekoloģiska iesaiņošana, tiklīdz prece ir iesaiņota, jo tādējādi pakalpojums ir sniegts (pārdevējs dāvanas vai ekoloģiskā iesaiņojuma pakalpojumu veic tūlīt pēc pasūtījuma noformēšanas ar nosacījumu, ka klients ir izvēlējies šo konkrēto pakalpojumu).

4.    Sūdzības

i.          Ja preces piegādes brīdī ir ar defektu, varam vienoties par kompensāciju kupona veidā. Jums ir arī tiesības pieprasīt, lai preci saremontējām vai nomainām pret jaunu. Gadījumā, ja tas nav iespējams, jums ir tiesības pieprasīt atlaidi par pirkuma cenu, bet ja defekts ir būtisks — varat lauzt līgumu. Šīs tiesības paliek spēkā arī tad, ja šāds defekts rodas vēlāk.
 
ii.        Mēs uzņemamies atbildību par defektiem, ja tie rodas divu gadu laikā pēc preču piegādes vai pirms derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma.
 
iii.       Preces uzskatāmas par defektīvām, ja tās neatbilst ierastajām vai norādītajām īpašībām, nekalpo paredzētajam mērķim, neatbilst likumā noteiktajām prasībām vai nav piegādātas nolīgtajā daudzumā. Ņemiet vērā, ka paaugstināta jutīguma vai alerģiskas reakcijas pret piegādātajām precēm dēļ, preces nav uzskatāmas par defektīvām. Tāpat arī nepilnības, kas saistītas ar dāvanām un citām bezmaksas precēm, ko mēs pievienojam pasūtījumam, nav uzskaitāmas par defektiem. Preču attēliem mūsu interneta veikalā ir tikai ilustratīva nozīme, un tie nenosaka preču īpašības (piemēram, iepakojums var atšķirties ražotāja veikto izmaiņu dēļ).
 
iv.      Mēs labprāt atbildēsim uz visiem jautājumiem saistībā ar sūdzībām. Sazinieties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi [email protected] vai zvanot pa tālruni +371 644 15 229. Sūdzībā ietvertās preces nosūtiet kopā ar aizpildītu sūdzības veidlapu, kas atrodama šeit. Aizpildot veidlapu bez mūsu personāla palīdzības, norādiet, kāds, pēc jūsu domām, ir defekts vai kā tas izpaužas, kā arī vēlamo sūdzības atrisināšanas veidu. 
 
v.      Par sūdzības virzību — tās saņemšanu, pieņemšanu vai noraidīšanu — informēsim jūs pa e-pastu vai ar īsziņām. Mēs varam sazināties ar jums arī pa tālruni. 
 
vi.       Lēmumu par sūdzību pieņemsim bez kavēšanās. Sūdzības apstrāde, tostarp arī defekta likvidēšana, parasti nepārsniedz 30 dienas. Pretējā gadījumā jums ir tiesības lauzt pirkuma līgumu. Tāpēc mums nepieciešama jūsu palīdzība, lai lēmums tiktu pieņemts iepriekš minētajā laikā.
 
vii.       Pamatotas sūdzības gadījumā mēs segsim ar preču atgriešanu saistītās izmaksas.

5.  Maksājuma un piegādes veids

i.     Varat izvēlēties maksājuma un piegādes veidu no mūsu piedāvātajām iespējām. Pirms pasūtījuma izsūtīšanas mēs atgādināsim par izvēlēto maksājuma un piegādes veidu, kā arī ar to saistītajām izmaksām. Izvēloties iespēju maksāt ar karti tiešsaistē, klients piekrīt, ka maksa no kartes tiks ieturēta transakcijas izpildes brīdī.

ii.        Pašlaik piedāvātos maksājuma un piegādes veidus un to cenas atradīsiet šeit 

6. Dažādi

i.     Saviem klientiem piedāvājam dažādas atlaides un dāvanu kartes, kā arī citu veidu kuponus. To izmantošanu nosaka noteikumi, par kuriem mēs informējam klientu katrā atsevišķā gadījumā. Ja nav norādīts citādi, katru atlaidi vai dāvanu karti var izmantot tikai vienu reizi, un vienā pirkumā var izmantot tikai vienu tā paša veida kuponu. Atlaides nevar apvienot, ja vien tas nav norādīts citādi. Gadījumā, ja dāvanu kartes vērtība ir lielāka par pirkuma vērtību, starpību uz jaunu dāvanu karti nepārskaitām un neizmantoto summu neatmaksājam.

ii.      Saistībā ar pirkumu jūs no trešās puses varat saņemt aptaujas anketu pakalpojuma novērtēšanai.  Jūs varat dalīties ar citiem savā pieredzē par iepirkšanos un iegādātajām precēm. Mēs ļoti novērtējam jūsu dalību aptaujā.

7. Paraudziņu sūtīšana

i.       Uzņēmums „Notino” piedāvā pakalpojumu „Izmēģināt un pirkt”, kas ir bezmaksas paraudziņu nosūtīšanas pakalpojums izvēlētiem klientiem. Mēs paturam tiesības piedāvāt iespēju saņemt bezmaksas sūtījumu, kurā ir iekļauti smaržu un citu kosmētikas līdzekļu paraudziņi atbilstoši interneta veikala pašreizējam piedāvājumam, lai jūs tos varētu izmēģināt.

ii.    Paraudziņu izlasi ierobežo mūsu interneta veikala noliktavā esošie krājumi un pakalpojuma „Izmēģināt un pirkt” piedāvājums.

iii.     Pakalpojuma „Izmēģināt un pirkt” un bezmaksas paraudziņu nosūtīšanas pakalpojuma mērķis ir informēt klientu par interneta veikala piedāvājumu, bet tie nav paredzēti, lai noteiktu izvēlētā paraudziņa kvalitāti vai dizainu. Pakalpojums „Izmēģināt un pirkt” un paraudziņu nosūtīšanas pakalpojums ir bezmaksas pakalpojumi reklāmas nolūkā, un tie nav saistīti ar pirkuma līgumā esošajiem nosacījumiem. Tāpēc jebkādas nesaskaņas saistībā ar paraudziņiem nav uzskatāmas par defektiem.

iv.        Mēs varam sazināties ar jums, lai pārliecinātos par jūsu apmierinātību ar izvēlēto paraudziņu. Ar pieprasījuma nosūtīt preces paraudziņu jūs piekrītat, ka ar jums var sazināties.

8. Vispārīga informācija

i.         Atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un likumam Par nodokļiem un nodevām pārdevējam ir pienākums izsniegt klientam kvīti. 

ii.       Strīdu gadījumā kvītis var izmantot draudzīgā un ārpustiesas procesā kompetentā iestādē, kas Latvijā ir Eiropas patērētāju informēšanas centrs (https://ecclatvia.lv/lv/).  Strīdu var izšķirt tiešsaistē, izmantojot platformu strīdu risināšanai tiešsaistē (platforma SRT).

iii.           Līgums ir noslēgts latviešu valodā, un to regulē Latvijas Republikas likumi. 

iv.        Visas preču un pakalpojumu cenas ir norādītas ar piemērojamo PVN likmi pasūtījuma noformēšanas brīdī. Ja nodokļa likmes mainās pirms pirkuma līguma noslēgšanas vai pirms preču izsūtīšanas, klientam ir pienākums, ņemot vērā izvēlēto maksājuma veidu, piemaksāt starpību; pārmaksas gadījumā pārdevējam ir pienākums nekavējoties nosūtīt klientam e-pasta vēstuli, lai vienotos, kā pārdevējs var atmaksāt par pasūtījumu pārmaksāto summu. 

v.     Noformējot pasūtījumu, jūs piekrītat saņemt elektronisku nodokļu rēķinu. Rēķins tiks nosūtīts pa e-pastu kopā ar paziņojumu par pasūtījuma izsūtīšanu. Ja vēlaties saņemt arī drukātu rēķinu, paziņojiet to mums. Tādā gadījumā pievienosim to iegādāto preču sūtījumam.

vi.      Visas preču cenas, tostarp arī cenas ar atlaidēm, ir spēkā līdz turpmākam paziņojumam vai līdz brīdim, kad preces tiek izpirktas.

Vai jums ir jautājumi? Sazinieties ar mums.
Apstiprinot jūs piekrītat, ka uzņēmums „Notino International Limited” apstrādā jūsu personas datus piedāvājumu un tirgvedības nolūkos. Jums ir tiesības iebilst. Papildinformācija pieejama personas datu apstrādes pamatnostādnēs.